Privacy verklaring

Privacyverklaring van www.arnoudvanraak.nl
Arnoudvanraak.nl verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u via mail bij ons terecht: Arnoud@arramanagement.nl

VERWERKINGSDOELEINDEN
Arnoudvanraak.nl verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden voor onze ledenadministratie, opvolgen van contributie en facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van nieuwsbrieven onder vallen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerken wij enkele persoonlijke gegevens van u. Deze zijn door u zelf aangeleverd door bijvoorbeeld de aanvraag van lidmaatschap. Betreffende het privacy beleid willen wij u inzicht geven hoe er binnen Arnoudvanraak.nl wordt omgegaan met deze informatie.
Uw persoonlijke gegevens worden voor de volgende zaken gebruikt.

  • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere communicatie
  • Het verzenden van informatie omtrent uw opdracht
  • Het verzenden van overige documenten
  • Het verzenden van facturen

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen de volgende informatie bevatten: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, en IBAN.
Binnen Arnoudvanraak.nl zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Dit houdt in beveiliging van ons computersysteem en pand.

OVERMAKEN AAN DERDEN
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van het lid worden gedeeld met andere vennootschappen, zoals b.v  een advocaat, binnen de EU die rechtstreeks of onrechtstreeks met arnoudvanraak.nl verbonden zijn.

Arnoudvanraak.nl garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij geven nooit persoonsgegevens af aan andere partijen waarvoor wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

BEWAARPERIODE
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en zolang wettelijk is bepaald.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: arnoud@arramanagement.nl

DIRECT MARKETING
U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN
Meer informatie over onze cookie policy vindt u hier.

LINKS NAAR ANDERE SITES
Deze website bevat mogelijk links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Arnoudvanraak.nl. Arnoudvanraak.nl is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

GOOGLE ANALYTICS
Arnoudvanraak.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken van Arnoudvanraak.nl.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Arnoudvanraak.nl gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Arnoudvanraak.nl te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Arnoudvanraak.nl heeft hier geen invloed op. Arnoudvanraak.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Arnoudvanraak.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

KLACHTEN
U kunt een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.

MEER INFORMATIE
Mocht u meer informatie willen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen: Arnoudvanraak.nl, Niels Bohrweg 121, 3542 CA, Utrecht, of via arnoud@arramanagement.nl.